Ukraine


Type of officeAddressContactE-mailInternet
Embassy1125 Budapest, Istenhegyi út 84/B.Tel: 422-4120, Fax: 220-9873 emb_hu@mfa.gov.uawww.mfa.gov.ua/hungary; www.facebook.com/ukran.nagykovetseg.magyarorszag; twitter.com/UKRinJUN
Consular Department1125 Budapest, Istenhegyi út 84/B.Tel: 422-4122, Fax: 220-9873 ukr.cons@t-online.hu
Defence Force Attaché’s Office1125 Budapest, Istenhegyi út 84/B.Tel: 220-6539, Fax: 221-0207 emb_hu@mfa.gov.ua
Commercial and Economic Mission1125 Budapest, Istenhegyi út 84/B.Tel: 422-4127 Fax: 220-9873 emb_hu@mfa.gov.ua
Residence1023 Budapest, Szalamandra út 34.Tel: 335-5097 emb_hu@mfa.gov.ua
  

MonthDayNational holiday
August24.Independence Day

Display  results per page.

ResidentNameRankPositionPresentation of CredentialsSpouse
 H. E. Ms. Liubov NEPOPAmbassador Extraordinary and Plenipotentiary 13/06/2016 
 Mr. Andrii LUPAKCounsellor  Viktoriya SVERENIAK
 Mr. Yevhen DOVZHENKOFirst Secretary  Ms. Olha DOVZHENKO
 Mr. Serhii ALEKSANDROVFirst SecretaryEconomic and Commercial Affairs Ms. Polyna KOTSERUBA
 Mr. RUSTAM AKHUNOVFirst Secretary   
 Mr. Ishtvan BALOHFirst Secretary  Ms. Kateryna BALOG
 Mr. Oleh PYLYPENKOFirst Secretary   
 Mr. Ivan LUKACHUKFirst SecretaryPolitical Affairs  
 Mr. Oleksii KONDYKFirst SecretaryPolitical Affairs Olesia KONDYK
 Mr. Serhii PASICHNYKFirst Secretary   
 Nataliia RADYVYNCHUKSecond Secretary   
 Ms. Halyna TERPIAKSecond Secretary   
 Mr. Volodymyr MIKHALKOAssistant AttachéMilitary Attaché Yanina MIKHALKO
 Mr. Volodymyr KALITYNSKYIDefence and Air Attaché  Nataliia KALITYNSKA

Back